Sản Phẩm Đá

Sản Phẩm Đá

Sản Phẩm Đá

KP Bình Thung 2, P.Bình An, Dĩ An, Bình Dương
dnn123@vnn.vn
Hỗ trợ tư vấn: 0274. 375 1515 - Fax: 0274. 375 1234
Sản Phẩm Đá

Đá Mi Bụi

Đá Mi Bụi

Là loại đá có kích cỡ hạt từ < 11mm; Đá mi bụi thường được sử dụng làm cốt liệu cho bê tông sản xuất gạch không nung, lắp nền nhà, san lắp nền móng công trình thay cho cát…

Đá 0x4 Dmax 37.5

Đá 0x4 Dmax 37.5

Là loại đá có kích cỡ hạt < 37.5mm; Đá 0x4 thường được sử dụng làm lớp móng của nền đường giao thông; lớp móng của nền sân, nền nhà xưởng…

ĐÁ 0 X 4

ĐÁ 0 X 4

Là loại đá có kích cỡ hạt < 40mm; Đá 0x4 thường được sử dụng làm lớp móng của nền đường giao thông; lớp móng của nền sân, nền nhà xưởng…

ĐÁ 1 X 2

ĐÁ 1 X 2

Sản phẩm dùng làm cốt liệu cho sản xuất bê tông xi măng hoặc bê tông nhựa nóng; Công ty có sản xuất 02 loại cỡ hạt là: đá 1x2 vĩ sàng 27mm và đá 1x2 vĩ sàng 25mm.

ĐÁ MI SÀN ( ĐÁ 3 X 8 )

ĐÁ MI SÀN ( ĐÁ 3 X 8 )

Là loại đá có kích cỡ hạt < từ 11mm – >13mm; Đá mi sàng thường được sử dụng làm cốt liệu cho bên tông xi măng, bê tông nhựa nóng.

Đá 4x6

Đá 4x6

Là loại đá có kích cỡ hạt từ 40mm – 60mm; Đá 4x6 thường được sử dụng làm bê tông lót (nền, móng công trình), làm lớp móng dưới nền đường hoặc xây chèn trong khối xây đá hộc.

Đá Hộc

Đá Hộc

Là loại đá có kích cỡ hạt từ 100mm –300mm; Đá hộc thường được sử dụng để xây móng công trình, tường chắn đất, vách mương thoát nước, ốp mái taluy hoa75c làm rọ đá hộc kè vách đất chống sạt lở.
ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ