Sản phẩm

Sản phẩm

Sản phẩm

KP Bình Thung 2, P.Bình An, Dĩ An, Bình Dương
dnn123@vnn.vn
Hỗ trợ tư vấn: 0274. 375 1515 - Fax: 0274. 375 1234
Sản Phẩm Đá

Đá Mi Bụi

Đá Mi Bụi

Là loại đá có kích cỡ hạt từ < 11mm; Đá mi bụi thường được sử dụng làm...

Đá 0x4 Dmax 37.5

Đá 0x4 Dmax 37.5

Là loại đá có kích cỡ hạt < 37.5mm; Đá 0x4 thường được sử dụng làm lớp móng...

ĐÁ 0 X 4

ĐÁ 0 X 4

Là loại đá có kích cỡ hạt < 40mm; Đá 0x4 thường được sử dụng làm lớp móng...

ĐÁ 1 X 2

ĐÁ 1 X 2

Sản phẩm dùng làm cốt liệu cho sản xuất bê tông xi măng hoặc bê tông nhựa nóng; Công...

ĐÁ MI SÀN ( ĐÁ 3 X 8 )

ĐÁ MI SÀN ( ĐÁ 3 X 8 )

Là loại đá có kích cỡ hạt < từ 11mm – >13mm; Đá mi sàng thường được sử dụng...

Đá 4x6

Đá 4x6

Là loại đá có kích cỡ hạt từ 40mm – 60mm; Đá 4x6 thường được sử dụng làm...

Đá Hộc

Đá Hộc

Là loại đá có kích cỡ hạt từ 100mm –300mm; Đá hộc thường được sử dụng...
Hồ Sơ Hợp Chuẩn - Hợp Quy
ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ